Anvendt IKT, presentasjonsmappe avik 6400. Kunnskap, informasjon, læring og teknologi.

Forside
Innledning
Problemstilling
Begrepsforklaringer
Kunnskap, informasjon, læring og teknologi
Fagplanen
Obligatoriske oppgaver
Individuell oppgave
Referanser/kildehenvisning

Utskriftsvennlig versjon, det presiseres at det er blogg versjonen som er min offisielle innlevering. Dette er på ingen måter en utgave som rettferdiggjør alt arbeidet som ligger i bloggen.

mandag 5. mai 2008

Forside, presentasjonsmappe


Presentasjonsmappe
AVIK 6400

Kunnskap, informasjon, læring og teknologiThor-Arne Johansen

Høyskolen i Akershus 06.05.2008


VIDERE TIL INNLEDNING

søndag 4. mai 2008

Pedagogisk hypertekst

Internett ”består” av hypertekst/lenker, (elektronisk tekst som inneholder koblinger til andre tekster, som brukeren kan hente inn ved å klikke på henvisninger i teksten. Kilde: UIO), disse lenkene gjør teksten dynamisk hvis leseren vil.

Lenkene kan ”klikkes” på og gir leseren et valg i forhold til skal/skal ikke trykke, med andre ord valg/bortvalg. Skal leseren lese teksten som den står, eller skal han følge koblingen, noe som (hvis man ikke er bevisst) vil kunne sende deg helt bort fra ditt opprinnelige mål, men koblingene kan også gi en bredere og dypere forståelse av teksten.

Hypertekst, er vel på mange måter mye av sensen i internett. Hypertekst lar oss knytte informasjon sammen, lar leseren påvirke egen situasjon. Hypertekst lar leseren styre retningen dvs leseren kan gå "rett" fram eller dykke ned i innholdet hypertekst gir mulighet for å velge/velge bort.

Hypertekst gir leseren klar og umiddelbar tilbakemelding, var det dette jeg var ute etter eller bommet jeg?

Hypertekst er ypperlig i forhold til å differensiere opplæringa, den gir muligheter til dypdykk, gir umiddelbare og nøytrale tilbakemeldinger (like for alle), gir mestringsfølelse og kontinuerlige utfordringer.

Hypertekst kan også virke som motivasjonsfaktor ved at de er multi sensoriske (gir mulighet til å stimulere flere sanser samtidig), kan også gi leseren en lystbetont og spennende læringssituasjon.

Mange av egenskapene til hypertekst, som er nevnt i dette innlegget, kan sammenlignes med faktorer i tv og dataspill kulturen som i dag fenger de unge.

Jeg tror det er viktig for pedagoger i dag å være bevist bruken av hypertekst for å oppnå bedre læringssituasjoner blant elevene i dag.

Av samme årsak bruker jeg hypertekst i mine oppgaver og ikke minst i denne presentasjonsmappa. Jeg gir deg her et konkret valg i forhold til om du ønsker å bevege deg dypere inn i materialet i forhold til pedagogiske hyperlenker.

lørdag 26. april 2008

Innledning

Jeg vil i min presentasjonsmappe forsøke å dokumentere at jeg oppfyller målene i fagplanen for studiet ved høyskolen og målene for denne modulen konkret.

Denne presentasjonsmappa er et uttrykk for min forståelse og tolkning av studiet digital kompetanse, min forståelse og tolkning av innholdet og arbeidsmetodene i fagplanen, for studiet og for de obligatoriske oppgavene.

Jeg har valgt å forholde meg til blogg som presentasjonsmedium, mye på bakgrunn av at mine innlegg da blir liggende fritt på nett.

Denne presentasjonsmappa (og blogg innleggene) vil i stor grad bestå av hypertekst mye på bakgrunn av mine ønsker om å gi et valg og ikke minst for å pirre nysgjerrigheten til leseren.

Jeg skal også gjøre mitt beste for å analysere, vurdere og dokumentere min kompetanse i forhold til fagplanen for AVIK 6400:

Mål 1 - innhente, analysere og vurdere nye digitale læringsressurser
Mål 2: - bruke IKT som driver i kunnskapsutvikling og samhandling med andre
Mål 3: - initiere og utvikle IKT baserte kunnskapsnettverk
Mål 4: - foreta etiske og juridiske vurderinger knyttet til nettverksjobbing
Mål 5: - være støttespiller for ledelsen ved innføring og tilrettelegging av nye lærings- og samhandlingsformer

Selve mappa er forsøkt bygd opp etter konseptet som kom fram på samlinga 25 og 26. april.

Alle som ønsker det kan lese og benytte seg av mine innlegg og pedagogiske linker helt fritt, selvfølgelig følger det noen forpliktelser med, som for eksempel opphavsrett, etikk, nettvett og kildekritikk.


fredag 25. april 2008

Problemstilling Avik 6400.

I forbindelse med prosessen med drøftinga av problemstillinga mi i gruppa (seinest på nettmøtet den 31.04.08), ser jeg behov for ytterligere presisering og innsnevring av problemstillinga.

Min endelige problemstilling ser derfor slik ut:

"Hvordan legge til rette for læring, med ikt, i samarbeid med ledelsen og lærernerestaurant og matfag ved Sørumsand videregående skole"


Enda et eksempel på at svenskene ligger langt fremme i forhold til læring og ikt

Jonas Webresurs 8 år!

Jonas Webresurs består av en stor samling nyttige verktøy og resurser ikt, blant annet kurs i bildebehandling, outlook etc, hvordan søke på nettetet, web design, web 2.0 , etc.


Blogged with the Flock Browser

lørdag 12. april 2008

Analyse

Innovasjonsmodellene.
Vi bruker hele tiden forskjellige modeller.

Avhengig av hvem vi er, hva vi gjør, hvor vi er, hvem vi snakker med etc.

HVORDAN BRUKES MODELLENE VI BRUKER, IKKE BRUKE MODELLENE UTENFOR KONTEKSTEN.

MAO: PASSE PÅ Å BRUKE MODELLENE I DEN KONTEKSTEN DE ER TENKT TIL.

Analyse av fagplanen

Analyse av fagplanen
Dele opp begrepet i deler, forstå delene hver for seg.
Forstå relasjonene mellom delene.
Sette det sammen igjen og se det hele som en enhet. (det er når jeg virkelig tror jeg begynner å forstå en sak, jeg har behov for å være kritisk. virkelighetsforståelse)

Hjelp hverandre i forhold til hvordan man skal få på plass metodikken i forhold til begrepsanalysen.

Gry har her gjort en kjempejobb, samt at vi har lagt et grunnlag i forhold til klassens wiki på pedagogisk nettverk og vår individuelle dialekt i forhold til denne analysen, (som ble til på basis av Grys analyse), med tanke på begrepsutvikling.